Hubert Gołąbek

Hubert Gołąbek

Dr n. med., lekarz dentysta

Jestem absolwentem kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2019 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu irygacji systemu kanałowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poza ukończeniem studiów lekarsko-dentystycznych oraz obroną rozprawy doktorskiej, w swoim kształceniu uwzględniłem również program kształcenia podyplomowego International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w Filadelfii, który ukończyłem w 2016 roku, a także Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zakończone z sukcesem w 2018 roku. Jestem autorem licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu endodoncji, a także wykładowcą kongresów, konferencji i szkoleń dla lekarzy dentystów w tematyce endodontycznej i nie tylko, w kraju i za granicą. Swoją działalność stomatologiczną poszerzyłem o autorstwo i wydanie książki “Stomatologiczny Taktyk Negocjacyjny czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej”, obejmującej biznesową stronę stomatologii w zakresie negocjacji. W pracy klinicznej zajmuję się głównie endodoncją niechirurgiczną, jak i chirurgiczną. Moją dewizą w leczeniu jest minimalna inwazyjność zabiegu, a największą przyjemność w pracy sprawia możliwość uratowania zębów przed ich utratą.

Certyfikaty:
Gallery Wordpress