Chirurgia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I IMPLANTOLOGIA – operacyjne leczenie jamy ustnej.

Oferujemy:

 • Ekstrakcje (usuwanie) zębów mlecznych i stałych
 • Ekstrakcje (usuwanie) zębów mądrości
 • Ekstrakcje (usuwanie) zębów zatrzymanych i jeszcze niewyrzniętych
 • Opreacyjne usuwanie zębów zatrzymanych
 • Leczenie ropni zębopochodnych
 • Usunięcie torbieli zębopochodnych
 • Plastyka połączenia ustno – zatokowego
 • Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Implantologia –  diagnostyka, konsultacje, planowanie leczenia, nowoczesne systemy implantów
 • Miniimplanty ortodontyczne
 • Podnoszenia dna zatoki szczękowej – sinus lift
 • Sterowana regeneracja kości
 • Plastyka wędzidełka wargi lub języka